WARdROBE-abcences

“Wardrobe-Absences.”
“Constantly contending with the void, which continuously expands with each succeeding moment. War tears people from their homeworld with a greedy force.
Instead, there are empty rooms and things, witnesses of the recent past, elementary everyday bustle, simple in its trivial happiness of life.”
—————————————————————————————————–
“Гардероб-Відсутності.”
“Постійно змагаюся з порожнечею, котра безперервно розширюється кожної наступної миті. Війна з жадібною силою вириває людей із їхнього рідного світу .
Натомість залишаються порожні кімнати та речі , свідки недавнього минулого, елементарної побутової суєти, простого у своєму тривіальному щасті життя.” “CC.